Voltar - חזרה

משפט אינקיויזיטוריאלי - היהודים לובשים סבניטו מצוייר בשדים (בצבע אדום), וחובשים כובע ארוך המסמל נאמנותם ל"תורה הישנה" (היהדות).

Julgamento inquisitorial - Os "marranos" vestem o sambenito com gravuras demoníacas (em cor vermelha) e o chapéu distintivo à distância, pontudo, que indica sua fidelidade à "Velha Lei" (o judaísmo).


NOSSO ALERTA!

אחרי כל הסבל הנורא שסבלו אבותינו וטרם חלף מעלינו, כמה אנשים שאינם ממשפחות היהודים ששרדו את האינקיויזיצייה הנוראה פונים לרבנים בטענה שהינם צאצאי אנוסי ספרד ופורטוגל, וניתן בנקל לדעת ולהכיר אותם בשוא טענתם בזה שאין לאל ידם להביא הוכחות מינימליות לטענותיהם, פרט לשם משפחה. כידוע, היהודים האנוסים אימצו לעצמם אותם שמות שהיו רגילים אצל הנוצרים בחצי האי האיברי לפני האינקיויזיציה. כאשר יבוא אחד מאלה וידרוש מצאצאי האנוסים טענת החזקה של שלושה דורות בקהילה מוכרת כיהודיה לכל דבר , דבר שלא טען שום אחד מהרבנים הנושאים ונותנים בדבר והמשיבים בעניין, בעצם הדבר הזה יוודע ויוכח שאינו שייך לנו. הלא פוגע הוא בעצמו בטענה זו?

לא אותם הדרישות שזה דורש מצאצאי האנוסים אנו דורשים הימנו על מנת להאמין ביהדותו, אלא פחות מכך, ואינו יכול להציג. אך מאותה זוית דרכה הוא רואה אותנו, באותן המידות אנו מודדים אותו, אנו זרע ישראל, בני יהודה ובנימין, ולויים וכהנים שבתוכנו, המפוזרים באחוזות שבעבר נשלטו על ידי המלכים הקתולים שמלכו בספרד ופורטוגל.

גסי הרוח האלה אין לראות אותם כבוגדים בנו, אלא עלינו להבין שמזיקים הם לנו כאותם שקוראים לעצמם "יהודים משיחיים", ושאינם שייכים לנו, ואיננו מקבלים אותם (לא את המשיחיים, שאינם בכלל יהודים, כי אם הכת שלפניה מובאת כאן) כי אם כגרים, ולדעתנו גם הגיור עצמו כבר נפסל בזה שטוענים שהם במקור יהודים, ועל ידי טענה זו כופרים בגיור שעברו כנילווים אלינו. מכיוון שאינם יכולים להכיר באחד האנוסים שהוא יהודי מפני שבשלושת הדורות האחרונים לא היו מוכרים כיהודים בשום קהל מקובל כיהודי, אין להאמין לדבר מדריהם בטענם שהם במקור יהודים, ואפילו אם בפיהם טענה שהם בני "קואטרו קושטאדוש".

אין אנו מפרסמים כאן שמות מפני שחסים אנו על שמנו הטוב, וכן משום שאין אנו מעונינים לעסוק ברכילות.

ר' י. די אוליוירה
Após passarmos por tantas angústias, alguns que não provém de nosso meio fazem-se passar por "anussim" sem o ser e são perfeitamente reconhecíveis: Se sem trazer provas de suas origens, pelo menos as mínimas, como comprovação de endogamia na maioria dos casos, costumes cripto-judaicos no seio familiar, reconhecimento ao direito de judeus originários de famílias reconhecidamente levíticas ou sacerdotais à ĥazaqá, está absolutamente claro que tal pessoa nem a si mesmo reconhece como judeu, principalmente usando a questão do reconhecimento geral de três gerações antecedentes como judeus, que ele mesmo não teve. Acaso não se dão conta os néscios que a si mesmos atingem com tal afirmativa?

Menos do que exigem tais pessoas, deles pedimos, e não podem trazer para comprovar sua judeidade. Assim como vêem os "anussim", e assim como vêem a si próprios, similarmente os vemos nós, semente de Judá, Biniamin, Levi e Aharon espalhados pelas terras que outrora foram governadas pelos reis católicos da Espanha e de Portugal.

Tais crassos nem devem ser vistos como traidores, senão como pessoas que nos causam prejuízo similar ao causado pelos "messiânicos" e que não pertencem a nós. Se não como conversos ao judaísmo, não os aceitamos como sendo judeus, além de que sua própria conversão torna-se inválida por não crerem nela, posto que afirmam serem judeus por natalidade. Se desfazem-se da possibilidade de que um judeu possa ser reconhecido como tal sem que hajam sido as útimas três gerações reconhecidas como tal, não há por quê crer em suas palavras ao afirmarem que são dos "anussim", mesmo quando afirmem serem de "quatro costados".

Evitamos citar nomes por pura questão de cortesia e e respeitabilidade de nosso "site".

R. Jacob de Oliveira

Voltar - חזרה